Terug naar het overzicht

Applicatieprofiel Persoon basis

Verantwoordelijke organisatie
Publicatiedatum
Categorie
Vocabularia en applicatieprofielen

Het OSLO-Persoon applicatieprofiel brengt termen samen uit vocabularia over personen en in hoofdzaak uit het OSLO-Persoon vocabularium.
In principe heeft een applicatieprofiel een bepaalde toepassing voor ogen en met dat doel worden bijkomende constraints opgelegd zoals kardinaliteiten en voorgeschreven codelijsten. Dat is hier niet het geval en dus spreken we van een basisprofiel. Het bevat de info die binnen OSLO relevant wordt geacht voor het uitwisselen van gegevens over personen. Dat neemt niet weg dat het profiel termen samenbrengt die we voornamelijk zien in de context van een bevolkingsregister.

Detailinformatie

  • Functioneel toepassingsgebied: Semantische standaard voor informatie met betrekking tot personen
  • Organisatorisch werkingsgebied: alle entiteiten van de Vlaamse overheid
  • Datum van aanmelding: 10 April 2018 (retroactief)
  • Erkenning door werkgroep datastandaarden: TBD
  • Erkenning door stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid: TBD

Vragen en feedback

In geval van vragen of feedback kan u contact opnemen via e-mail of een topic aanmaken in onze publieke GitHub issue-tracker.