Terug naar het overzicht

Vocabularia en Applicatieprofielen Cultureel Erfgoed

Verantwoordelijke organisatie
Publicatiedatum
Categorie
Vocabularia en applicatieprofielen

Via dit initiatief wensen de verschillende stakeholders binnen de cultureel erfgoedsector de verschillende datastromen met betrekking tot de (digitale) collecties semantisch te modelleren en de structuur van de data te standaardiseren. Het vocabularium wordt opgebouwd op basis van internationale standaarden waar in de cultureel-erfgoedsector een brede consensus over bestaat en in lijn gebracht met vigerende Vlaamse regelgeving.

Detailinformatie

  • Functioneel toepassingsgebied: Semantische standaard voor informatie over cultureel erfgoed
  • Organisatorisch werkingsgebied: Alle entiteiten van de Vlaamse overheid
  • Datum van aanmelding: 2019-11-20

Vragen en feedback

In geval van vragen of feedback kan u contact opnemen via e-mail of een topic aanmaken in onze publieke GitHub issue-tracker.