Terug naar het overzicht

Vocabularium Mobiliteit

Publicatiedatum
Categorie
Vocabularia en applicatieprofielen

Het vocabularium Mobiliteit is ontwikkeld binnen de projecten Lokale Besluiten als Gelinkte Open Data, GIPOD als Gelinkte Open Data en Verkeersborden Vlaanderen. Het Mobiliteit vocabularium specificeert een aantal klassen en eigenschappen om de innames, hinder, maatregelen en verkeersborden op het openbaar domein te beschrijven. Het semantisch traject van Mobiliteit werd opgesplitst in 3 subtrajecten waaruit telkens een applicatieprofiel is voortgevloeid, namelijk Besluit mobiliteit, Verkeersborden en Inname openbaar domein, met als gemene deler het vocabularium Mobiliteit.

Aanvullende documentatie

Niet-normatief

Niet beschikbaar

Verslagen van werkgroepvergaderingen

Niet beschikbaar

Detailinformatie

  • Functioneel toepassingsgebied: Semantische standaard voor informatie met betrekking tot verkeersborden, innames openbaar domein (cfr. GIPOD) en lokale besluiten (cfr. wegreglementen, inname- en signalisatievergunning) die een impact hebben op mobiliteit
  • Organisatorisch werkingsgebied: alle entiteiten van de Vlaamse en lokale overheid
  • Datum van aanmelding: 29 Mei 2018

Vragen en feedback

In geval van vragen of feedback kan u contact opnemen via e-mail of een topic aanmaken in onze publieke GitHub issue-tracker.