Terug naar het overzicht

Applicatieprofiel GeoDCAT-AP VL

Verantwoordelijke organisatie
Publicatiedatum
Type toepassing
Aanbevolen (vrijwillig)
Categorie
Applicatieprofiel

De applicaties waarop dit profiel betrekking heeft zijn catalogi van beschrijvingen van geografische data die ontstaan door het transformeren van catalogi die beschreven zijn volgens de ISO (INSPIRE) afspraken. Dit applicatieprofiel is een verdere verfijning van de afspraken gemaakt in het applicatieprofiel metadata DCAT. En heeft als zuster applicatieprofiel DCAT-AP Vlaanderen voor Open data. Met dit applicatieprofiel bevorderen we de uniformiteit van de beschikbare informatie over datasets en dataservices (metadata). Daardoor vereenvoudigen we het aggregatie proces van meerdere Open Data Catalogi naar het Vlaamse, federale en Europese Open Data portaal. Zoals aangeven heeft dit applicatieprofiel niet als doel de afspraken die gemaakt zijn in de context GDI Vlaanderen te vervangen. GeoDCAT-AP Vlaanderen geeft meerbepaald weer hoe die afspraken binnen GDI Vlaanderen weergeven worden in brede context van alle dataset en dataservice beschrijvingen. Het vormt dus een brug tussen beide metadata werelden.

Detailinformatie

  • Functioneel toepassingsgebied: Semantische standaard voor informatie met betrekking geografische Data catalogi in Vlaanderen.
  • Organisatorisch werkingsgebied: alle entiteiten van de Vlaamse overheid
  • Datum van aanmelding: 16 September 2021
  • Einde publieke review: 28 feb 2022
  • Erkenning door werkgroep datastandaarden: TBD
  • Erkenning door stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid: TBD

Vragen en feedback

In geval van vragen of feedback kan u contact opnemen via e-mail of een topic aanmaken in onze publieke GitHub issue-tracker.