Terug naar het overzicht

Vocabularium en applicatieprofiel Fietsinfrastructuur

Verantwoordelijke organisatie
Publicatiedatum
Type toepassing
TBD
Categorie
Vocabularium en applicatieprofielen

Via dit initiatief wensen de verschillende stakeholders binnen “fietsinfrastructuur” de verschillende datastromen met betrekking tot dit domein semantisch te modelleren en de structuur van de data te standaardiseren. Het vocabularium wordt opgebouwd op basis van internationale standaarden waar in dit domein een brede consensus over bestaat en in lijn gebracht met vigerende Vlaamse regelgeving.

Detailinformatie

  • Functioneel toepassingsgebied: Semantische standaard voor informatie over fietsinfrastructuur
  • Organisatorisch werkingsgebied: Alle entiteiten van de Vlaamse overheid
  • Datum van aanmelding: 25 Maart 2021
  • Erkenning door werkgroep datastandaarden: TBD
  • Erkenning door stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid: TBD

Vragen en feedback

In geval van vragen of feedback kan u contact opnemen via e-mail of een topic aanmaken in onze publieke GitHub issue-tracker.