Terug naar het overzicht

Vocabularia en Applicatieprofielen metadata voor services

Verantwoordelijke organisatie
Publicatiedatum
Categorie
Vocabularia en applicatieprofielen

De digitalisering van de overheid zorgt voor betere, correctere en efficiƫntere dienstverlening naar burgers en ondernemers. Om deze groei aan digitale diensten te ondersteunen is er nood aan een overzicht van de beschikbare informatie (datasets) en diensten (data services). Vandaag wordt deze informatie in verschillende vormen en niveaus van kwaliteit voorzien, sterk afhankelijk van de gebruikte technologie en platform om de datasets en data services aan te bieden. Er is nood aan een overzicht. Het traject richt zich op beschrijvingen van de data en data services vanuit het perspectief van de beheerder van een informatiesysteem. Het perspectief van een dienstverlening (zoals bv. het uitreiken van een identiteitskaart) naar burgers of bedrijven is buiten scope. Hiervoor verwijzen we naar het vocabularium Dienst en applicatieprofiel Dienstencataloog. Daarnaast wordt in eerste plaats gekeken naar het toegankelijk maken van datasets en data services buiten de domeinen van de geografische informatie en open data; dus naar beschrijvingen van datasets en data services in domeinen zoals persoonsgebonden en organisatiegevoelige informatie. Dit omdat in de context van zowel de geografische data en services (ISO/INSPIRE en OGC) en Open data (OSLO applicatieprofiel DCAT-AP Vlaanderen) reeds semantische afspraken bestaan. De doelstelling is wel om de nieuwe afspraken integreerbaar te maken met de bestaande afspraken voor geografische gegevens en Open data.

Detailinformatie

  • Functioneel toepassingsgebied: Semantische standaard voor metadata van services
  • Organisatorisch werkingsgebied: Alle entiteiten van de Vlaamse overheid
  • Datum van aanmelding:

Vragen en feedback

In geval van vragen of feedback kan u contact opnemen via e-mail of een topic aanmaken in onze publieke GitHub issue-tracker.

Inschrijven voor de volgende werkgroep kan via deze informatiepagina.