Samenvatting

Het vocabularium Bestuur is ontwikkeld binnen het project Lokale Besluiten als Gelinkte Open Data. Het Bestuur vocabularium specificeert een aantal klassen en eigenschappen om een bestuur te beschrijven.

Status van dit document

Een lijst van de recentste vocabularia is terug te vinden op http://data.vlaanderen.be/ns.


Dit document is de specificatie van een vocabularium en biedt een gedeeld begrippenkader voor bepaalde concepten.

Op 04/10/2018 werd dit document als Standaard gepubliceerd door de werkgroep Datastandaarden OSLO, bekrachtigd door het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid op 03/07/2018 en goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 20/07/2018. Deze standaard heeft het statuut van ‘verplicht toe te passen’.

Feedback op deze specificatie kan gegeven worden via de mailing lijst of als een topic in onze publieke reviewdiscussielijst.

1. Licentie

Dit vocabularium gehost door Informatie Vlaanderen is uitgegeven onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

2. Conformiteit

Een uitwisseling van gegevens, op welke manier deze uitwisseling ook gebeurt, is conform aan dit vocabularium wanneer het de terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt op een manier die consistent is met de semantiek zoals opgesteld in de nieuwste versie van de specificatie (domein, bereik, definitie en gebruik) en het geen terminologie gebruikt uit andere vocabularia als alternatief voor de voorgestelde terminologie opgenomen in dit vocabularium.

3. Overzicht

Deze sectie somt alle klassen en eigenschappen van het vocabularium op.

Dit vocabularium verwijst verder naar termen uit de volgende vocabularia:


Verken het vocabularium

4. Klassen

Deze sectie geeft een formele definitie aan elke klasse.

Klasse Bestuurseenheid

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/bestuur#Bestuurseenheid
Specialisatie van
  • http://data.europa.eu/m8g/PublicOrganisation
Definitie Publieke, bestuurlijke organisatie verbonden aan een territoriaal omschreven gebied met bepaalde verantwoordelijkheden waarbinnen het bestuurshandelingen kan stellen.

Klasse Bestuursorgaan

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/bestuur#Bestuursorgaan
Specialisatie van
  • http://www.w3.org/ns/org#Organization
Definitie Een formeel orgaan van een rechtspersoon dat bevoegd is om rechtshandelingen te stellen.

5. Eigenschappen

Deze sectie geeft een formele definitie aan elke eigenschap.

Eigenschap bestuurt

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/bestuur#bestuurt
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/bestuur#Bestuursorgaan
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/bestuur#Bestuurseenheid
Definitie De bestuurseenheid die door het orgaan bestuurd wordt.

Eigenschap werkingsgebied

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/bestuur#werkingsgebied
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/bestuur#Bestuurseenheid
Bereik http://www.w3.org/ns/prov#Location
Specialisatie van
  • http://purl.org/dc/terms/spatial
Definitie Geografische gebied waarbinnen de bestuurseenheid bepaalde verantwoordelijkheden heeft waarbinnen het bestuurshandelingen kan stellen.

6. Externe terminologie

Deze sectie geeft een overzicht van terminologie uit andere vocabularia die relevant is voor dit domeinmodel samen met hun Nederlandstalige labels en definities.

classificatie

URI http://www.w3.org/ns/org#classification

voorkeurslabel

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#prefLabel