Samenvatting

Het vocabularium OSLO-Gebouw focust op termen die betrekking hebben op gebouwen en gebouweenheden. Vertrekpunt vormden termen gedefinieerd voor deze entiteiten in de Vlaamse Basisregisters (VBR). Echter gebeurde ook afstemming met INSPIRE-Building en met de federale werkgroep rond gebouwen (GT-BUNI).

Bij de afstemming op INSPIRE vormden de termen van het VBR het uitgangspunt, d.w.z. naast de termen die verplicht worden door INSPIRE werd enkel voor de overblijvende VBR-termen een equivalent gezocht. INSPIRE-building bevat veel meer termen dan deze die we voor OSLO-Gebouw hebben weerhouden. VBR beperkt zich bv. tot 2D-gebouwgeometrie terwijl INSPIRE ook terminologie heeft voor 2.5D of 3D gebouwgeometrie.

Officieel bestaat er nog geen RDF-vocabularium waarop we de termen konden mappen of waarop de termen in dit vocabularium een aanvulling konden vormen. Niettemin voerden we bij de afstemming op INSPIRE-Building al een tentatieve mapping uit op de RDF-termen in ontwikkeling.

Status van dit document

Deze sectie beschrijft de status van dit document op het moment van publicatie. Het kan zijn dat er ondertussen al nieuwere versies zijn uitgebracht.


Een lijst van de recentste vocabularia is terug te vinden op http://data.vlaanderen.be/ns


Dit document is een officiële specificatie van een vocabularium en biedt een gedeeld begrippenkader voor bepaalde concepten. Deze specificatie dient om de definitie, gebruik, domein en bereik van de RDF termen binnen dit domein te verduidelijken. De termen gedefinieerd in dit vocabularium zijn persistent en zullen bijgevolg nooit verdwijnen, noch zullen de definities veranderen behalve dan om een bestaande definitie verder te verduidelijken. Termen kunnen echter wel als verouderd worden bestempeld en vervangen worden in nieuwere versies van deze specificatie.

Feedback op deze specificatie kan gegeven worden via de mailing lijst of als een topic in onze publieke reviewdiscussielijst.

1. Licentie

Dit vocabularium gehost door Informatie Vlaanderen is uitgegeven onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

2. Conformiteit

Een uitwisseling van gegevens, op welke manier deze uitwisseling ook gebeurt, is conform aan dit vocabularium wanneer het de terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt op een manier die consistent is met de semantiek zoals opgesteld in de nieuwste versie van de specificatie (domein, bereik, definitie en gebruik) en het geen terminologie gebruikt uit andere vocabularia als alternatief voor de voorgestelde terminologie opgenomen in dit vocabularium.

4. Klassen

Deze sectie geeft een formele definitie aan elke klasse.

Klasse 2D Gebouwgeometrie

Type Klasse
URI http://data.vlaanderen.be/ns/gebouw#2DGebouwgeometrie
Definitie Geometrie van het gebouw en metadata over welk deel van het gebouw door de geometrie wordt voorgesteld en hoe deze werd bepaald.

Klasse Gebouw

Type Klasse
URI http://data.vlaanderen.be/ns/gebouw#Gebouw
Specialisatie van
  • http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
Definitie Een gesloten en/of overdekt, bovengronds of ondergronds bouwwerk, dat dient of bestemd is, ofwel om mensen, dieren en voorwerpen onder te brengen, ofwel om economische goederen te vervaardigen of diensten te verstrekken. Een gebouw verwijst naar gelijk welke structuur die op blijvende wijze op een terrein opgetrokken of gebouwd wordt.

Klasse Gebouweenheid

Type Klasse
URI http://data.vlaanderen.be/ns/gebouw#Gebouweenheid
Specialisatie van
  • http://data.vlaanderen.be/ns/adres#AdresseerbaarObject
  • http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
Definitie De kleinste eenheid binnen een gebouw die geschikt is voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden en die ontsloten wordt via een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde circulatieruimte. Een gebouweenheid is in functioneel opzicht zelfstandig. Daarnaast kan een gebouweenheid ook een gemeenschappelijk deel zijn.

5. Eigenschappen

Deze sectie geeft een formele definitie aan elke eigenschap.

Eigenschap aantal verdiepingen

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/gebouw#aantalVerdiepingen
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/gebouw#Gebouw
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer
Definitie Totaal van het aantal boven- en ondergrondse gebouwlagen, bekeken over alle gebouwdelen heen.

Eigenschap adres

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/gebouw#Gebouweenheid.adres
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/gebouw#Gebouweenheid
Bereik http://www.w3.org/ns/locn#Address
Definitie Adres vd gebouweenheid.

Eigenschap adres

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/gebouw#Gebouw.adres
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/gebouw#Gebouw
Bereik http://www.w3.org/ns/locn#Address
Definitie Adres van het gebouw.

Eigenschap bestaat uit

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/gebouw#bestaatUit
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/gebouw#Gebouw
Bereik http://data.vlaanderen.be/ns/gebouw#Gebouweenheid
Definitie De percelen waarmee het gebouw officieel geassocieerd is.

Eigenschap bouwjaar

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/gebouw#bouwjaar
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/gebouw#Gebouw
Bereik http://data.vlaanderen.be/ns/generiek#Gebeurtenisdatum
Definitie Datum waarop het gebouw werd voltooid.

Eigenschap default

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/gebouw#default
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/gebouw#2DGebouwgeometrie
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Geometrie die moet worden gebruikt bv bij voorstelling op kaart.

Eigenschap functie

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/gebouw#functie
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/gebouw#Gebouweenheid
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Functie waarvoor de gebouweenheid in de realiteit (zoals vastgesteld op het terrein) gebruikt wordt.

Eigenschap gebouweenheidstatus

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/gebouw#gebouweenheidstatus
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/gebouw#Gebouweenheid
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Fase van de levensloop waarin de gebouweenheid zich bevindt.

Eigenschap gebouwnaam

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/gebouw#gebouwnaam
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/gebouw#Gebouw
Bereik http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#langString
Definitie Naam van het gebouw.

Eigenschap gebouwstatus

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/gebouw#gebouwstatus
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/gebouw#Gebouw
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Fase van de levensloop waarin het gebouw zich bevindt.

Eigenschap geometrie

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/gebouw#Gebouw.geometrie
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/gebouw#Gebouw
Bereik http://data.vlaanderen.be/ns/gebouw#2DGebouwgeometrie
Definitie 2D geometrische voorstelling van het gebouw.

Eigenschap geometrie

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/gebouw#Gebouweenheid.geometrie
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/gebouw#Gebouweenheid
Bereik http://www.w3.org/ns/locn#Geometry
Definitie 2D geometrische voorstelling van de gebouweenheid.

Eigenschap geometrie

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/gebouw#geometrie
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/gebouw#2DGebouwgeometrie
Bereik http://www.opengis.net/ont/sf#Polygon
Definitie 2D geometrische voorstelling van het gebouw.

Eigenschap laatste renovatie

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/gebouw#laatsteRenovatie
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/gebouw#Gebouw
Bereik http://data.vlaanderen.be/ns/generiek#Gebeurtenisdatum
Definitie Datum waarop het gebouw laatst gerenoveerd werd.

Eigenschap ligt op

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/gebouw#ligtOp
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/gebouw#Gebouw
Bereik http://fixme.com#Perceel
Definitie De gebouweenheden die tot het gebouw behoren.

Eigenschap locatie-aanduiding

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/gebouw#locatieAanduiding
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/gebouw#Gebouweenheid
Bereik http://data.vlaanderen.be/ns/adres#Locatieaanduiding
Definitie Alfanumerieke code die een adreslocator uniek identificeert binnen de straat, administratieve eenheid etc.

Eigenschap methode

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/gebouw#methode
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/gebouw#2DGebouwgeometrie
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Beschrijving van de manier waarop de geometrie aangemaakt werd.

Eigenschap specificatie

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/gebouw#specificatie
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/gebouw#2DGebouwgeometrie
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Deel van het gebouw dat door de xy-coördinaten wordt voorgesteld.

6. Externe terminologie

Deze sectie geeft een overzicht van terminologie uit andere vocabularia die relevant is voor dit domeinmodel samen met hun Nederlandstalige labels en definities.

In dit vocabularium zijn geen externe termen hergebruikt.