Dit document beschrijft een vocabularium, in dit geval Transportnetwerk. Een vocabularium is een verzameling van herbruikbare termen, namelijk klassen en eigenschappen, waarvan hun betekenis is vastgelegd door middel van een label en definitie. Voor termen gedefinieerd in dit domein zijn er nog bijkomende formele afspraken beschikbaar. Voor externe termen worden de formele afspraken overgenomen van de externe bron.

Samenvatting

Het vocabularium "OSLO-transportnetwerk" definieert termen die van toepassing zijn op transportnetwerken in het algemeen. Het beschrijft basiskenmerken van een transportnetwerk zoals de elementen waaruit het bestaat bv transportknopen, -linken, -zones, -connecties. De termen zijn bedoeld om gespecialiseerd te worden voor het beschrijven van transportnetwerken met specifieke functies, bv wegennetwerken of spoorwegnetwerken. Dit vocabularium is gebaseerd op de Data Specification on Transport Networks van INSPIRE. Het bouwt verder op het OSLO-Netwerk vocabularium.

Status van dit document

Deze sectie beschrijft de status van dit document op het moment van publicatie. Het kan zijn dat er ondertussen al nieuwere versies zijn uitgebracht.


Een lijst van de recentste vocabularia is terug te vinden op http://data.vlaanderen.be/ns


Dit document is een officiële specificatie van een vocabularium en biedt een gedeeld begrippenkader voor bepaalde concepten. Deze specificatie dient om de definitie, gebruik, domein en bereik van de RDF termen binnen dit domein te verduidelijken. De termen gedefinieerd in dit vocabularium zijn persistent en zullen bijgevolg nooit verdwijnen, noch zullen de definities veranderen behalve dan om een bestaande definitie verder te verduidelijken. Termen kunnen echter wel als verouderd worden bestempeld en vervangen worden in nieuwere versies van deze specificatie.

1. Licentie

Deze specificatie van Informatie Vlaanderen is gepubliceerd onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

2. Conformiteit

Een uitwisseling van gegevens, op welke manier deze uitwisseling ook gebeurt, is conform aan dit vocabularium wanneer het de terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt op een manier die consistent is met de semantiek zoals opgesteld in de nieuwste versie van de specificatie (domein, bereik, definitie en gebruik) en het geen terminologie gebruikt uit andere vocabularia als alternatief voor de voorgestelde terminologie opgenomen in dit vocabularium.

3. Overzicht

Deze sectie somt alle klassen en eigenschappen van het vocabularium op.


Verken het vocabularium

Eigenschappen

4. Klassen

Deze sectie geeft een formele definitie aan elke klasse.

Klasse Afstandspaal

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/transportnetwerk#Afstandspaal
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/transportnetwerk#Transportpunt
Definitie Paaltje of gelijkaardig dat, meestal op regelmatige afstanden, de afstand tov het begin van een route of ander referentiepunt aangeeft.

Klasse Transportgebied

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/transportnetwerk#Transportgebied
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/netwerk#Netwerkgebied
 • https://data.vlaanderen.be/ns/transportnetwerk#Transportobject
Definitie Tweedimensionaal Transportobject in een Transportnetwerk.

Klasse Transportknoop

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/transportnetwerk#Transportknoop
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/netwerk#Knoop
 • https://data.vlaanderen.be/ns/transportnetwerk#Transportobject
Definitie Significante positie in het Transportnetwerk die steeds samenvalt met het begin of het einde van een Transportlink.
Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/transportnetwerk#Transportlink
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/netwerk#Link
 • https://data.vlaanderen.be/ns/transportnetwerk#Transportobject
Definitie Lineair ruimtelijk object dat de geometrie en connectiviteit beschrijft tussen twee punten in een Transportnetwerk.

Klasse Transportlinksequentie

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/transportnetwerk#Transportlinksequentie
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/netwerk#Linksequentie
 • https://data.vlaanderen.be/ns/transportnetwerk#Transportobject
Definitie Lineair ruimtelijk object, bestaande uit een geordende verzameling van Transportlinks, dat een onvertakt doorlopend pad in een transportnetwerk vertegenwoordigt.

Klasse Transportlinkset

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/transportnetwerk#Transportlinkset
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/netwerk#Linkset
 • https://data.vlaanderen.be/ns/transportnetwerk#Transportobject
Definitie Collectie Linksequenties en/of Links met een specifieke functie of belang in het Transportnetwerk.

Klasse Transportnetwerk

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/transportnetwerk#Transportnetwerk
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/netwerk#Netwerk
Definitie Verzameling van Netwerkelementen die eenzelfde vervoerswijze vertegenwoordigen.

Gebruik

De vervoerswijze is minimaal weg, spoor, lucht en water. Verdere opdeling in Transportnetwerken volgens vervoermiddel, aandrijftype, dienstverleningstype is mogelijk.

Klasse Transportobject

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/transportnetwerk#Transportobject
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/netwerk#Netwerkelement
Definitie Element in een Transportnetwerk dat daarin een functie van belang vervult.

Klasse Transportpunt

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/transportnetwerk#Transportpunt
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/netwerk#Netwerkelement
 • https://data.vlaanderen.be/ns/transportnetwerk#Transportobject
Definitie Puntvormig ruimtelijk object dat geen Knoop is en de positie aangeeft van een punt in het Netwerk.

Gebruik

Bv een baken, een boei...

5. Eigenschappen

Deze sectie geeft een formele definitie aan elke eigenschap.

Eigenschap afstand

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/transportnetwerk#afstand
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/transportnetwerk#Afstandspaal
Bereik https://schema.org/QuantitativeValue
Definitie Afstand van de Afstandspaal tov het begin van de route of ander referentiepunt.

Eigenschap geografische naam

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/transportnetwerk#geografischeNaam
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/transportnetwerk#Transportobject
Bereik http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#langString
Definitie Naam van het Transportobject.

Eigenschap geometrie

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/transportnetwerk#geometrie
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/transportnetwerk#Transportpunt
Bereik http://www.opengis.net/ont/sf#Point
Definitie De locatie vh transportpunt.

Eigenschap route

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/transportnetwerk#route
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/transportnetwerk#Afstandspaal
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/transportnetwerk#Transportlinkset
Definitie Route in een transportnetwerk waarlangs de afstandspaal is geplaatst.

6. Externe terminologie

Deze sectie geeft een overzicht van terminologie uit andere vocabularia die relevant is voor dit domeinmodel samen met hun Nederlandstalige labels en definities.

type

URI http://purl.org/dc/terms/type