Dit document beschrijft een vocabularium, in dit geval Cultureel Erfgoed (Vocabularium). Een vocabularium is een verzameling van herbruikbare termen, namelijk klassen en eigenschappen, waarvan hun betekenis is vastgelegd door middel van een label en definitie. Voor termen gedefinieerd in dit domein zijn er nog bijkomende formele afspraken beschikbaar. Voor externe termen worden de formele afspraken overgenomen van de externe bron.

Samenvatting

Het vocabularium OSLO-CultureelErfgoed definieert termen die van toepassing zijn bij het beschrijven van gegevens in verband met Cultureel Erfgoed.

De meeste termen werden gemapt op twee bestaande standaarden: CIDOC-CRM en FRBRoo.

CIDOC-CRM richt zich in hoofdzaak op het beschrijven van materiële en immateriële erfgoed objecten en de activiteiten waarbij deze worden gecreëerd/geproduceerd en beheerd.

FRBRoo voegt daar een bibliografisch aspect aan toe: exemplaren van eenzelfde tekst worden beschouwd als dragers van hetzelfde werk en deze aanpak is ook nuttig voor andere media: bv uitvoeringen van eenzelfde muziekstuk of de uitdrukking van hetzelfde werk in meerdere talen of dmv een verschillend medium.

Daarnaast definieert dit vocabularium enkele eigen termen. Deze zijn te vinden onder Klassen en Eigenschappen, terwijl de gemapte termen opgelijst staan onder Externe Terminologie.

Status van dit document

Deze sectie beschrijft de status van dit document op het moment van publicatie. Het kan zijn dat er ondertussen al nieuwere versies zijn uitgebracht.


Een lijst van de recentste vocabularia is terug te vinden op http://data.vlaanderen.be/ns


Dit document is een officiële specificatie van een vocabularium en biedt een gedeeld begrippenkader voor bepaalde concepten. Deze specificatie dient om de definitie, gebruik, domein en bereik van de RDF termen binnen dit domein te verduidelijken. De termen gedefinieerd in dit vocabularium zijn persistent en zullen bijgevolg nooit verdwijnen, noch zullen de definities veranderen behalve dan om een bestaande definitie verder te verduidelijken. Termen kunnen echter wel als verouderd worden bestempeld en vervangen worden in nieuwere versies van deze specificatie.

1. Licentie

Deze specificatie van Informatie Vlaanderen is gepubliceerd onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

2. Conformiteit

Een uitwisseling van gegevens, op welke manier deze uitwisseling ook gebeurt, is conform aan dit vocabularium wanneer het de terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt op een manier die consistent is met de semantiek zoals opgesteld in de nieuwste versie van de specificatie (domein, bereik, definitie en gebruik) en het geen terminologie gebruikt uit andere vocabularia als alternatief voor de voorgestelde terminologie opgenomen in dit vocabularium.

3. Overzicht

Deze sectie somt alle klassen en eigenschappen van het vocabularium op.


Verken het vocabularium

Klassen

Eigenschappen

4. Klassen

Deze sectie geeft een formele definitie aan elke klasse.

Klasse Beschrijving

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/cultureel-erfgoed#Beschrijving
Definitie Schriftelijke weergave van kenmerken van iets of iemand.

Klasse Rol

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/cultureel-erfgoed#Rol
Definitie Aard van de deelname van de Agent aan de Activiteit.

Gebruik

Bv schilder bij de Productie van een schilderij of muzikant bij de uitvoering van een Voorstelling.

Klasse Waarde

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/cultureel-erfgoed#Waarde
Definitie De concrete, kwantitatieve of kwalitatieve invulling van een grootheid of categorie.

Gebruik

Kwantitatief bv gewicht, kwalitatief bv categorie. Het datatype wordt overeenkomstig de invulling gekozen, bv Getal voor een kwantitatieve grootheid en een enumeratie voor een kwalitatieve grootheid.

5. Eigenschappen

Deze sectie geeft een formele definitie aan elke eigenschap.

Eigenschap activiteit

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/cultureel-erfgoed#Rol.activiteit
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/cultureel-erfgoed#Rol
Bereik http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E7_Activity
Definitie Referentie naar verbonden klasse.

Eigenschap agent

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/cultureel-erfgoed#Rol.agent
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/cultureel-erfgoed#Rol
Bereik http://purl.org/dc/terms/Agent
Definitie Referentie naar verbonden klasse.

Eigenschap tekst

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/cultureel-erfgoed#tekst
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/cultureel-erfgoed#Beschrijving
Bereik http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#langString
Definitie Tekst van de beschrijving.

Eigenschap type

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/cultureel-erfgoed#type
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/cultureel-erfgoed#Beschrijving
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Aard van de beschrijving.

6. Externe terminologie

Deze sectie geeft een overzicht van terminologie uit andere vocabularia die relevant is voor dit domeinmodel samen met hun Nederlandstalige labels en definities.

Collectie

URI http://purl.org/dc/dcmitype/Collection

Overdracht van Bewaring

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E10_Transfer_of_Custody

Wijziging

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E11_Modification

Productie

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E12_Production

Attribuuttoekenning

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E13_Attribute_Assignment

Conditiebeoordeling

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E14_Condition_Assessment

Meting

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E16_Measurement

Type Toekenning

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E17_Type_Assignment

Fysiek Ding

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E18_Physical_Thing

CRM-entiteit

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E1_CRM_Entity

Mensgemaakt Object

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E22_Man-Made_Object

Mensgemaakt Kenmerk

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E25_Man-Made_Feature

Conceptueel Object

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E28_Conceptual_Object

Ontwerp of Procedure

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E29_Design_or_Procedure

Temporele Entiteit

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E2_Temporal_Entity

Recht

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E30_Right

Document

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E31_Document

Taalkundig Object

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E33_Linguistic_Object

Visueel Item

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E36_Visual_Item

Conditiestatus

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E3_Condition_State

Dimensie

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E54_Dimension

Gebeurtenis

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E5_Event

Creatie

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E65_Creation

Vernietiging

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E6_Destruction

Wettelijk Object

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E72_Legal_Object

Informatie-object

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E73_Information_Object

Gecureerde Collectie

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E78_Collection

Toevoeging Deel

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E79_Part_Addition

Activiteit

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E7_Activity

Verwijdering Deel

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E80_Part_Removal

Curatie-activiteit

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E87_Curation_Activity

Verwerving

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E8_Acquisition

Verhuis

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E9_Move

Type Dimensie

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Type Conditie

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Type Materiaal

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Type Entiteit

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Type Beschrijving

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Type Recht

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Type Rol

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Type Techniek

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Werk

URI https://www.iflastandards.info/fr/frbr/frbroo#F1

Individueel Werk

URI https://www.iflastandards.info/fr/frbr/frbroo#F14

Complex Werk

URI https://www.iflastandards.info/fr/frbr/frbroo#F15

Aggregatiewerk

URI https://www.iflastandards.info/fr/frbr/frbroo#F17

Serieel Werk

URI https://www.iflastandards.info/fr/frbr/frbroo#F18

Publicatiewerk

URI https://www.iflastandards.info/fr/frbr/frbroo#F19

Voorstellingswerk

URI https://www.iflastandards.info/fr/frbr/frbroo#F20

Opnamewerk

URI https://www.iflastandards.info/fr/frbr/frbroo#F21

Zelfstandige Expressie

URI https://www.iflastandards.info/fr/frbr/frbroo#F22

Publicatie-expressie

URI https://www.iflastandards.info/fr/frbr/frbroo#F24

Voorstellingsplan

URI https://www.iflastandards.info/fr/frbr/frbroo#F25

Opname

URI https://www.iflastandards.info/fr/frbr/frbroo#F26

Werk Conceptie

URI https://www.iflastandards.info/fr/frbr/frbroo#F27

Expressiecreatie

URI https://www.iflastandards.info/fr/frbr/frbroo#F28

Opnamegebeurtenis

URI https://www.iflastandards.info/fr/frbr/frbroo#F29

Publicatiegebeurtenis

URI https://www.iflastandards.info/fr/frbr/frbroo#F30

Voorstelling

URI https://www.iflastandards.info/fr/frbr/frbroo#F31

heeft deel

URI http://purl.org/dc/terms/hasPart

is deel van

URI http://purl.org/dc/terms/isPartOf

heeft titel

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P102_has_title

heeft titel

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P102_has_title

heeft titel

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P102_has_title

heeft titel

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P102_has_title

heeft titel

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P102_has_title

heeft titel

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P102_has_title

is onderworpen aan

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P104_is_subject_to

is van toepassing op

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P104i_applies_to

recht in bezit van

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P105_right_held_by

heeft recht op

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P105i_has_right_on

heeft geproduceerd

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P108_has_produced

werd geproduceerd door

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P108i_was_produced_by

heeft vroegere of huidige curator

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P109_has_current_or_former_curator

uitgebreid

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P110_augmented

werd aangevuld door

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P110i_was_augmented_by

toegevoegd

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P111_added

werd toegevoegd door

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P111i_was_added_by

verminderd

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P112_diminished

werd verminderd door

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P112i_was_diminished_by

verwijderd

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P113_removed

werd verwijderd door

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P113i_was_removed_by

had deelnemer

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P11_had_participant

gebruikt

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P126_employed

draagt

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P128_carries

draagt

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P128_carries

wordt gedragen door

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P128i_is_carried_by

wordt gedragen door

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P128i_is_carried_by

gaat over

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P129_is_about

gaat over

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P129_is_about

is het onderwerp van

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P129i_is_subject_of

vertegenwoordigt

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P138_represents

heeft voorstelling

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P138i_has_representation

vernietigde

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P13_destroyed

werd vernietigd door

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P13i_was_destroyed_by

in de rol van

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P14.1_in_the_role_of

attribuut toegekend aan

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P140_assigned_attribute_to

werd toegekend door

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P140i_was_attributed_by

toegekend

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P141_assigned

cureerde

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P147_curated

werd gecureerd door

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P147i_was_curated_by

heeft component

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P148_has_component

uitgevoerd door

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P14_carried_out_by

voerde uit

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P14i_performed

bevat

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P165_incorporates

toegekend type eigenschap

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P177_assigned_property_type

wordt geïdentificeerd door

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P1_is_identified_by

titel overgedragen aan

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P22_transferred_title_to

verwierf titel door

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P22i_acquired_title_through

titel overgedragen van

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P23_transfered_title_from

droegt titel over door

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P23i_surrendered_title_through

titel overgedragen van

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P24_transferred_title_of

eigendom overgedragen via

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P24i_changed_ownership_through

verhuisd

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P25_moved

verhuisd door

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P25i_moved_by

verhuisd naar

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P26_moved_to

verhuisd van

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P27_moved_from

bewaring overgedragen door

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P28_custody_surrendered_by

droeg bewaring over door

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P28i_surrendered_custody_through

bewaring ontvangen door

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P29_custody_received_by

kreeg bewaring door

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P29i_received_custody_through

heeft type

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P2_has_type

heeft type

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P2_has_type

heeft type

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P2_has_type

heeft type

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P2_has_type

heeft type

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P2_has_type

bewaring overgedragen van

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P30_transferred_custody_of

bewaring overgedragen via

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P30i_custody_transferred_through

is gewijzigd

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P31_has_modified

werd gewijzigd door

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P31i_was_modified_by

gebruikte algemene techniek

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P32_used_general_technique

betreffende

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P34_concerned

werd beoordeeld door

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P34i_was_assessed_by

heeft vastgesteld

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P35_has_identified

gemeten

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P39_measured

werd gemeten door

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P39i_was_measured_by

heeft notitie

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P3_has_note

heeft notitie

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P3_has_note

heeft notitie

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P3_has_note

heeft notitie

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P3_has_note

heeft notitie

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P3_has_note

waargenomen dimensie

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P40_observed_dimension

geclassificeerd

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P41_classified

werd geclassificeerd door

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P41i_was_classified_by

toegekend

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P42_assigned

heeft dimensie

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P43_has_dimension

heeft dimensie

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P43_has_dimension

heeft dimensie

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P43_has_dimension

heeft conditie

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P44_has_condition

heeft conditie

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P44_has_condition

bestaat uit

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P45_consists_of

bestaat uit

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P45_consists_of

is samengesteld uit

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P46_is_composed_of

is samengesteld uit

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P46_is_composed_of

is samengesteld uit

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P46_is_composed_of

maakt deel uit van

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P46i_forms_part_of

maakt deel uit van

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P46i_forms_part_of

heeft tijdspanne

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P4_has_time-span

heeft tijdspanne

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P4_has_time-span

heeft tijdspanne

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P4_has_time-span

heeft huidig beheerder

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P50_has_current_keeper

heeft huidig eigenaar

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P52_has_current_owner

heeft vroegere of huidige locatie

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P53_has_former_or_current_location

heeft huidige permanente locatie

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P54_has_current_permanent_location

heeft huidige locatie

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P55_has_current_location

beeldt uit

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P62_depicts

beeldt uit

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P62_depicts

wordt uitgebeeld door

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P62i_is_depicted_by

verwijst naar

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P67_refers_to

verwijst naar

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P67_refers_to

wordt naar verwezen door

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P67i_is_referred_to_by

is geassocieerd met

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P69_is_associated_with

documenteert

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P70_documents

is gedocumenteerd in

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P70i_is_documented_in

heeft taal

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P72_has_language

is vertaling van

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P73i_is_translation_of

heeft huidige of vroegere residentie

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P74_has_current_or_former_residence

bezit

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P75_possesses

is in het bezit van

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P75i_is_possessed_by

heeft contactpunt

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P76_has_contact_point

vond plaats te

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P7_took_place_at

heeft gecreëerd

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P94_has_created

werd gecreëerd door

URI http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P94i_was_created_by

identificator

URI http://www.w3.org/ns/adms#identifier

eenheidscode

URI https://schema.org/unitCode

eenheidstekst

URI https://schema.org/unitText

waarde

URI https://schema.org/value

heeft lid

URI https://www.iflastandards.info/fr/frbr/frbroo#R10

heeft uitgaveregel

URI https://www.iflastandards.info/fr/frbr/frbroo#R11

initieerde

URI https://www.iflastandards.info/fr/frbr/frbroo#R16

is geïnitieerd door

URI https://www.iflastandards.info/fr/frbr/frbroo#R16i

creëerde

URI https://www.iflastandards.info/fr/frbr/frbroo#R17

werd gecreëerd door

URI https://www.iflastandards.info/fr/frbr/frbroo#R17i

creëerde een realisatie van

URI https://www.iflastandards.info/fr/frbr/frbroo#R19

werd gerealiseerd door

URI https://www.iflastandards.info/fr/frbr/frbroo#R19i

is afgeleid van

URI https://www.iflastandards.info/fr/frbr/frbroo#R2

opgenomen

URI https://www.iflastandards.info/fr/frbr/frbroo#R20

creëerde

URI https://www.iflastandards.info/fr/frbr/frbroo#R21

werd gecreëerd door

URI https://www.iflastandards.info/fr/frbr/frbroo#R21i

creëerde een realisatie van

URI https://www.iflastandards.info/fr/frbr/frbroo#R22

werd gerealiseerd door

URI https://www.iflastandards.info/fr/frbr/frbroo#R22i

creëerde een realisatie van

URI https://www.iflastandards.info/fr/frbr/frbroo#R23

werd gerealiseerd door

URI https://www.iflastandards.info/fr/frbr/frbroo#R23i

creëerde

URI https://www.iflastandards.info/fr/frbr/frbroo#R24

werd gecreëerd door

URI https://www.iflastandards.info/fr/frbr/frbroo#R24i

voerde uit

URI https://www.iflastandards.info/fr/frbr/frbroo#R25

werd uitgevoerd in

URI https://www.iflastandards.info/fr/frbr/frbroo#R25i

wordt gerealiseerd in

URI https://www.iflastandards.info/fr/frbr/frbroo#R3

realiseert

URI https://www.iflastandards.info/fr/frbr/frbroo#R3i

inbegrepen uitgevoerde versie van

URI https://www.iflastandards.info/fr/frbr/frbroo#R66

is gerealiseerd in

URI https://www.iflastandards.info/fr/frbr/frbroo#R9

realiseert

URI https://www.iflastandards.info/fr/frbr/frbroo#R9i